Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Aktuellt Nytt tema om samordnad individuell planering

Nytt tema om samordnad individuell planering

Om en person har behov av insatser från både hälso- och sjukvården och socialtjänsten kan kommunen och regionen upprätta en individuell plan tillsammans. Ett nytt tema på Kunskapsguiden samlar information om samordnad individuell planering för äldre personer.

​En av de största utmaningarna för vården och omsorgen är att skapa en fungerande samordning mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten. En bristande samordning leder ofta till en försämrad upplevelse för den enskilde, och i vissa fall sämre kvalitet i vård eller socialtjänst och ökade kostnader.

I socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen finns särskilda bestämmelser om att kommunen och regionen kan upprätta en individuell plan tillsammans om en person har behov av insatser från både socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Planen ska upprättas om kommunen eller regionen bedömer att den behövs för att personen ska få sina behov tillgodosedda, och om personen samtycker till att den upprättas.

Samordnad individuell planering