Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Aktuellt Nytt tema om att förebygga och behandla undernäring

Nytt tema om att förebygga och behandla undernäring

Ett nytt tema om undernäring på Kunskapsguiden beskriver bland annat hur man kan upptäcka risk för undernäring, hur undernäring kan förebyggas och behandling av undernäring.

​Med undernäring följer en ökad risk för bland annat fördröjd sårläkning, försämrad muskelfunktion och nedsatt hjärt- och lungfunktion.

I Sverige förekommer undernäring framför allt bland äldre personer, trots att många äldre personer har bra matvanor. Med ökande ålder ökar risken för sjuklighet och funktionsnedsättning som i sin tur ökar risken att utveckla undernäring.

Tidiga tecken på undernäring eller risk för undernäring kan till exempel vara försämrad aptit, mindre mängd mat som inhandlas eller löst sittande kläder.

Nutritionsbehandling för en enskild person kan vara förebyggande för att undvika undernäring, eller behandlande vid konstaterad undernäring. Det övergripande målet med nutritionsbehandling är oftast att säkerställa det totala näringsintaget av energi, protein, vätska och andra näringsämnen.

Undernäring definieras som ett tillstånd där brist på energi eller näringsämnen orsakar försämring av kroppssammansättning, funktionsförmåga eller sjukdomsförlopp.

Undernäring