Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Aktuellt Socialstyrelsen arbetar för att stärka patientsäkerheten

Socialstyrelsen arbetar för att stärka patientsäkerheten

Varje år drabbas mer än 100 000 patienter av vårdskador inom sjukvården. För att stärka patientsäkerheten och stödja arbetet inom hälso- och sjukvården har Socialstyrelsen tagit fram ett förslag till nationell handlingsplan som är ute på remiss.

​Handlingsplanen innehåller fem prioriterade områden med drygt 45 förslag till åtgärder för att stärka patientsäkerheten. Bland annat betonas att kunskapen om patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården behöver öka, det förebyggande arbetet utvecklas och arbetet stärkas med att identifiera, utreda och analysera händelser som lett till vårdskador.

Förslaget har tagits fram tillsammans med myndigheter, regioner, kommuner, nationella organisationer och experter. Alla samverkansaktörer föreslår också att ett råd bildas med dessa så att samarbetet kring patientsäkerhetsfrågor kan fortsätta när handlingsplanen är klar i början av 2020.

REMISS Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 2020-2024 på Socialstyrelsens webbplats

" "Internationella patientsäkerhetsdagen

Just nu uppmärksammas patientsäkerhetsfrågorna runt om i världen. Världshälsoorganisation WHO, där Sverige är en aktiv medlem, har initierat 17 september som en internationell patientsäkerhetsdag.

Nyheten i sin helhet och mer information om patientsäkerhet på Socialstyrelsens webbplats

Temat Patientsäkerhet på Kunskapsguiden