Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Aktuellt Träffa oss på Svenska Demensdagarna i Malmö 16-17 maj

Träffa oss på Svenska Demensdagarna i Malmö 16-17 maj

Välkommen till Socialstyrelsens monter (nr 28) under de Svenska Demensdagarna 16-17 maj på Malmömässan. Här har du möjlighet att ta del av material och information från både Socialstyrelsen och Kunskapsguiden.

​Socialstyrelsen kommer att informera om arbetet med olika satsningar som ingår i den nationella demensstrategi som regeringen beslutat om. Aktuellt just nu är arbetet med att ta fram en modell för ett standardiserat insatsförlopp för personer med demens. I denna ingår hur arbetssätt och insatser kan samordnas i till exempel demensteam. Modellen publiceras 13 juni 2019. Kontakt: demensstrategi@socialstyrelsen.se