Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Aktuellt Uppdaterat tema om levnadsvanor

Uppdaterat tema om levnadsvanor

Kunskapsguidens tema Sjukdomsförebyggande metoder har bytt namn till Levnadsvanor. Namnet stämmer med Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor som nu finns i en remissversion.  I samband med namnbytet för temat på Kunskapsguiden har vissa uppdateringar gjorts i materialet. Bland annat finns nu nya filmer om att samtala med patienter om att sluta röka på fliken Missbruk och beroende.