Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Aktuellt Webbutbildning om individbaserad systematisk uppföljning

Webbutbildning om individbaserad systematisk uppföljning

Webbutbildningen om individbaserad systematisk uppföljning riktar sig till alla som arbetar inom socialtjänsten. Den förklarar nyttan med systematisk uppföljning och ger kunskap om de olika moment som ingår i arbetet. Till utbildningen finns handledning och datorbaserat verktyg för praktisk övning.

​Systematisk uppföljning är en viktig grund för socialtjänstens generella arbete med kvalitet och för utvecklingen av en evidensbaserad praktik. Systematisk uppföljning handlar om att dokumentera arbetet med enskilda individer för att följa upp hur det går för dessa och om att sammanställa denna information i syfte att analysera och utveckla verksamheten. 

För att stödja arbetet har Socialstyrelsen tagit fram en webbutbildning om individbaserad systematisk uppföljning. Utbildningen vänder sig till all personal inom socialtjänsten och ger deltagaren svar på följande frågor:

  • Vad är nyttan med systematisk uppföljning, för verksamheten, brukarna och för det egna arbetet?
  • Vad är individbaserad systematisk uppföljning? Vad är det inte?
  • Hur arbetar man med systematisk uppföljning?

Stödet består även av en handledning för arbetsledare och chefer samt ett datorbaserat verktyg för praktisk övning. Sedan tidigare finns skriften Systematisk uppföljning – beskrivning och exempel.

Mer om webbutbildningen Individbaserad systematisk uppföljning på Kunskapsguiden