Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Aktuellt Webbutbildningar om förskrivning av hjälpmedel för personal och chefer

Webbutbildningar om förskrivning av hjälpmedel för personal och chefer

Webbutbildningar om förskrivning av hjälpmedel finns nu anpassade för dig som arbetar inom vård och omsorg och kommer i kontakt med hjälpmedel, även om du inte själv är förskrivare, och för dig som är chef för förskrivare eller vård- och omsorgspersonal.

Webbutbildningar om förskrivning av hjälpmedel finns nu anpassade för vård och omsorgspersonal och för chefer. Webbutbildningarna ger allmän kunskap om hjälpmedel, kunskap om förskrivningsprocessen och vad som stödjer och reglerar den samt hur man kan stödja patientens delaktighet.

Bra att veta om hjälpmedel för vård- och omsorgspersonal 

Webbutbildningen Bra att veta om hjälpmedel för vård- och omsorgspersonal riktar sig till dig som arbetar i vården och omsorgen och kommer i kontakt med hjälpmedel, även om du inte själv är förskrivare. Utbildningen är uppdelad två delar; dels en allmän del om hjälpmedel och dels fyra situationer att reflektera över.

Bra att veta om hjälpmedel för vård- och omsorgspersonal

Förskrivning av hjälpmedel ur ett ledarperspektiv 

Webbutbildningen Förskrivning av hjälpmedel ur ett ledarperspektiv riktar sig till dig som är chef för förskrivare eller vård- och omsorgspersonal. Den belyser vad du som chef behöver ta hänsyn till när det gäller hjälpmedelsförskrivning.

Utbildningen är uppdelad två delar, en allmän del om hjälpmedel och en del om förskrivning ur ett ledarperspektiv. Utbildningens andra del syftar till att ge kunskap om hur du kan skapa förutsättningar för medarbetare att arbeta med hjälpmedel på ett patientsäkert sätt och med god kvalitet.

Förskrivning av hjälpmedel ur ett ledarperspektiv

Hjälpmedel som tema på Kunskapsguiden

Läs mer om hjälpmedel och förskrivning av hjälpmedel på Kunskapsguiden.

Temat Hjälpmedel på Kunskapsguiden