Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Aktuellt Aktuellt Arkiv ÄLDRE Stöd för den som drabbats av demenssjukdom och för närstående

Stöd för den som drabbats av demenssjukdom och för närstående

Nu finns en broschyr om de viktigaste rekommendationerna från Socialstyrelsen när det gäller vård och omsorg vid demenssjukdom.

​I broschyren finns information om de rekommendationer från Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2010 (Socialstyrelsen) som är viktiga att veta om för den som är patient eller  anhörig. Riktlinjerna lyfter fram betydelsen av en personcentrerad vård och omsorg som sätter fokus på person snarare än demenssjukdom.

Riktlinjerna är inte bindande, men utgör starka rekommendationer om vilket stöd och vilken vård och omsorg som bör erbjudas till den som lever med demenssjukdom eller som är närstående till någon med en demenssjukdom.

Läs mer på Socialstyrelsens webbplats

Läs mer om broschyren som kunskapsunderlag på Kunskapsguiden

Tillbaka till aktuellt