Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Aktuellt Aktuellt Arkiv ÄLDRE Lex Sarah - nya bestämmelser 1 juli 2011

Lex Sarah - nya bestämmelser 1 juli 2011

De nya bestämmelserna i lex Sarah gäller inom socialtjänsten, i verksamheter enligt lagstiftningen om stöd och service till vissa funktionshindrade och vid Statens institutionsstyrelse.

De nya bestämmelserna i lex Sarah gäller inom socialtjänsten, i verksamheter enligt lagstiftningen om stöd och service till vissa funktionshindrade och vid Statens institutionsstyrelse.

Enligt bestämmelserna om lex Sarah i socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska

  • personalen genast rapportera missförhållanden till den som bedriver verksamheten
  • den som bedriver verksamheten utreda och avhjälpa eller undanröja det rapporterade missförhållandet utan dröjsmål 
  • den som bedriver verksamheten om det visar sig att missförhållandet är allvarligt, snarast anmäla det till Socialstyrelsen.

Läs mer om Lex Sarah och de nya bestämmelserna

Tillbaka till aktuellt