Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Aktuellt Aktuellt Arkiv ÄLDRE Ny rekommendation för behandling av överaktiv blåsa

Ny rekommendation för behandling av överaktiv blåsa

Läkemedelsverket publicerade idag rekommendationer för farmakologisk behandling av överaktiv blåsa (ÖAB). Rekommendationerna är framtagna av en nationell expertgrupp och är de första som sammanställts i Sverige.

​Överaktiv blåsa (ÖAB) är ett samlingsnamn för symtom som berör lagringen av urin i urinblåsan där ingen uppenbar orsak till symtomen kan påvisas.

Många människor besväras av urinträngningar, ofrivilligt urinläckage eller oförmåga att kontrollera urinblåsan. Urininkontinens och andra nedre urinvägssymtom är vanligt förekommande och utgör ett allvarligt medicinskt och socialt handikapp och förorsakar dessutom stora samhällskostnader. Problemet finns i alla åldrar, men andelen drabbade ökar med stigande ålder.

Uppskattningsvis har drygt 365 000 kvinnor och 100 000 män i Sverige symtom på ÖAB. Baserat på dessa siffror har det uppskattats att kostnaderna för ÖAB i Sverige är cirka 3,1 miljarder kronor årligen. Kostnaderna för läkemedel för besvärande urinträngningar och trängningsinkontinens uppgick till mer än två hundra miljoner kronor år 2007. Sjukvårdskostnaderna för dessa besvär är redan stora och förväntas öka i framtiden parallellt med den växande andelen äldre i samhället.

Hur aktivt man ska behandla urinträngningar och trängningsinkontinens som vid överaktiv blåsa avgörs av hur handikappande patienten upplever sin situation. Man kan nå goda resultat med icke-farmakologisk behandling som t.ex. patientundervisning om blås- och bäckenbottenfunktion, genomgång av vätske- och kisslista/läckagetest, genomgång av medicinlista, blåsträning och bäckenbottenträning.

De läkemedel som är godkända för behandling av ÖAB har som regel en antikolinerg verkningsmekanism, dvs de syftar till att minska trängningarnas intensitet och frekvens. Preparat som kan doseras en gång per dygn (slow-release) är att föredra. Det finns tyvärr få studier där de olika läkemedlen jämförts, vilket gör det svårt att rekommendera någon viss produkt före den andra.

Speciellt vid behandling av ÖAB hos barn är icke-farmakologisk behandling (uroterapi) förstahandsval. Uroterapi är ett alternativ eller komplement till annan behandling i alla åldersgrupper. Vid behandling av äldre med läkemedel bör särkskilt risken för biverkningar och läkemedelsinteraktioner beaktas.

Rekommendationerna är resultatet av ett expertmöte som Läkemedelsverket höll i oktober 2010 om utredning och behandling av urinträngningar och trängningsinkontinens.

Tillbaka till aktuellt