Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Aktuellt Aktuellt Arkiv ÄLDRE Nya regler om ledningssystem den 1 januari 2012

Nya regler om ledningssystem den 1 januari 2012

Den 1 januari 2012 börjar nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i vård och omsorg att gälla. Nu finns de att ladda ner och beställa.

Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete reglerar hur aktörer inom hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och verksamheter enligt LSS ska arbeta med kvalitet. Ett ledningssystem som är uppbyggt enligt de nya reglerna syftar till att vara ett stöd för ledningen för att säkra att verksamheten gör rätt saker på rätt sätt.

De nya föreskrifter och allmänna råden är gemensamma för all vård och omsorg. De ställer tydliga krav på att verksamheten fortlöpande förbättras genom riskanalys, egenkontroll och utredning av avvikelser.

Under hösten kommer Socialstyrelsen att ta fram mer stöd för tillämpningen av de nya föreskrifterna.​

SOSFS 2011:9 på Socialstyrelsens webbplats

SOSFS 2011:9 på Kunskapsguiden

Tillbaka till aktuellt