Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Aktuellt Aktuellt Arkiv ÄLDRE Tuffare regler om bemanning i demensvården

Tuffare regler om bemanning i demensvården

Socialstyrelsen tar fram bindande regler för kommunernas bemanning av demensvården. Föreskrifterna beräknas vara klara sommaren 2012 och arbetas fram i nära dialog med anhöriga, personal och huvudmän.

Sex av tio demensboenden är obemannade under kortare eller längre del av natten. Vart fjärde demensboende får inte någon personalförstärkning vid tillfällen med hög arbetsbelastning. Det visade Socialstyrelsens nationella nattliga tillsyn i slutet av förra året.
Nya föreskrifter med bindande regler om socialnämndernas ansvar gällande bemanning tas fram för att regelverket ska bli tydligare.

Det kan till exempel komma att handla om krav på att bemanningen måste vara tillräcklig för att ingen demenssjuk ska lämnas ensam under någon del av dygnet. Eller att det ska vara tillräckligt med personal för att varje person med demenssjukdom ska ges ett meningsfullt innehåll i vardagen. Socialstyrelsen anser inte att föreskrifterna bör precisera krav på exakt antal personal.

Föreskrifterna tas fram i en öppen dialog med intressenterna. Möjligheten att inhämta anhörigas svar på olika frågor via webben ska prövas. En referensgrupp med företrädare för anhörigorganisationer, professionella organisationer och företrädare för huvudmännen tillsätts. Förslagen kommer att skickas på bred remiss under minst två månader.

Läs mer på Socialstyrelsens hemsida

Tillbaka till aktuellt