Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Aktuellt Aktuellt Arkiv ÄLDRE Vårdbarometern presenterar befolkningens förväntningar på hälso- och sjukvård

Vårdbarometern presenterar befolkningens förväntningar på hälso- och sjukvård

Vårdbarometern är en årlig undersökning av befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på hälso- och sjukvården. Nu har 2013 års resultat sammanfattats i en rapport.

​Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på hälso- och sjukvården är viktiga perspektiv att ha med i arbetet med att planera, leda, styra och förbättra landstingens verksamhet.

Vårdbarometern är en årlig nationell befolkningsundersökning som beskriver invånarperspektivet i frågor kopplade till hälso- och sjukvården. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har sammanfattat resultaten från 2013 års undersökning i rapporten Vårdbarometern 2013 – befolkningens attityder till kunskaper om och förväntningar på hälso- och sjukvård.

Hela undersökningen presenteras på webbplatsen vardbarometern.se

Vårdbarometern 2013 – befolkningens attityder till kunskaper om och förväntningar på hälso- och sjukvård på SKL:s webbplats

Vårdbarometern 2013 – befolkningens attityder till kunskaper om och förväntningar på hälso- och sjukvård som kunskapsstöd på Kunskapsguiden

Tillbaka till aktuellt