Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Aktuellt Aktuellt Arkiv ÄLDRE De senaste forskningsrönen om Alzheimers sjukdom

De senaste forskningsrönen om Alzheimers sjukdom

Alzheimer, en bok i serien Karolinska Institutets forskare skriver, har nu reviderats med de senaste forskningsrönen. Nio forskare ägnar sig i boken åt att försöka förstå sjukdomen, vad som händer i hjärnan, riskfaktorer, ärftlighet och om sjukdomen går att förebygga.

​Karolinska Institutet University Press har reviderat boken Alzheimer. Den är en del i serien Karolinska Institutets forskare skriver.

Nio forskare har arbetat med boken. De ägnar sig åt att försöka förstå Alzheimers sjukdom - vad som händer i hjärnan hos den som är sjuk, vilka riskfaktorer som leder till att sjukdomen bryter ut, vad som gör att vi ärver sjukdomen och om det går att förebygga den.

Forskning kring hur vi bäst tar hand om personer som fått Alzheimers sjukdom behandlas också i boken, och att det är en sjukdom som i hög grad även drabbar de anhöriga.

Boken kan läsas av alla som vill veta mer om Alzheimers sjukdom. Framför allt de som befinner sig nära en person med sjukdomen, som vårdpersonal och anhöriga.

Författare
Sirkka-Liisa Ekman, professor i omvårdnad vid Karolinska Institutet.
Laura Fratiglioni, professor vid Aging Research Center på Karolinska Institutet.
Caroline Graff, universitetslektor i genetisk demensforskning, specialistläkare och docent vid KI-Alzheimercentrum på geriatriska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.
Wallis Jansson, pensionerad sjuksköterska och universitetslektor vid Karolinska Institutet.
Maria Eriksdotter Jönhagen, professor på Karolinska Institutet samt överläkare på geriatriska kliniken på Karolinska Sjukhuset i Huddinge.
Miia Kivipelto, docent och geriatriker vid Aging Reserach Center på Karolinska Institutet.
Petra Robinson, sjuksköterska på Karolinska Institutet.
Lars Tjernberg, docent och forskare vid KASPAC på Karolinska Institutet.
Lars-Olof Wahlund, professor i geriatrik vid Karolinska Institutet.

Mer om boken
Läs mer om boken på Karolinska Institutet University Press webbplats 

Alzheimers sjukdom
Alzheimers sjukdom är den vanligaste demenssjukdomen. Risken att få en demenssjukdom ökar med stigande ålder. Symtom kan till exempel vara nedsatt tankeförmåga, orienteringsförmåga och praktisk förmåga - att upprätthålla inlärda färdigheter eller att klara av vardagssysslor. Nästan 50 procent av Sveriges 90-åringar har en demenssjukdom. Men sjukdomen är ovanlig bland dem som är yngre än 65 år.
Läs mer om Alzheimers sjukdom

Tillbaka till aktuellt