Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Bedömningsmetoder och insatser Hälsoekonomisk utvärdering av trombektomi för behandling av akut svår ischemisk stroke

Hälsoekonomisk utvärdering av trombektomi för behandling av akut svår ischemisk stroke

I Hälsoekonomisk utvärdering av trombektomi för behandling av akut svår ischemisk stroke gör Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, bedömningen att behandling med trombektomi med stor sannolikhet är en kostnadseffektiv metod vid akut svår ischemisk stroke.

​I Hälsoekonomisk utvärdering av trombektomi för behandling av akut svår ischemisk stroke gör Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, bedömningen att behandling med trombektomi med stor sannolikhet är en kostnadseffektiv metod vid akut svår ischemisk stroke.

Stroke är den vanligaste orsaken till permanenta funktionsnedsättningar för vuxna och varje år registreras cirka 24 000 vårdtillfällen för akut stroke. Många strokepatienter behandlas med den etablerade och effektiva behandlingsmetoden intravenös trombolys. Som tillägg till denna standardbehandling finns numera behandlingsalternativet trombektomi. Metoden används för att behandla akut svår ischemisk stroke och innebär att man för in en kateter, vanligen med en så kallad stent retriever, i en artär i ljumsken och drar ut proppen.

Baseras på fem kliniska studier

TLV har samverkat med Socialstyrelsen gällande det medicinska underlag som ligger till grund för den hälsoekonomiska utvärderingen. Detta kunskapsunderlag baseras vidare på fem publicerade kliniska studier. Studierna visar på en bättre klinisk effekt och en ökad patientnytta för patienter som behandlats med intravenös trombolys med tilläggsbehandlingen trombektomi jämfört med patienter som enbart behandlats med intravenös trombolys.

Hälsoekonomisk utvärdering av trombektomi för behandling av akut svår ischemisk stroke är utgiven av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV.

Hälsoekonomisk utvärdering av trombektomi för behandling av akut svår ischemisk stroke på TLV:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman