Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Beslut om subvention av läkemedel Abasaglar – beslut om subvention av läkemedel

Abasaglar – beslut om subvention av läkemedel

Abasaglar (insulin glargin) injektionsvätska används för behandling av diabetes mellitus. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har beslutat att Abasaglar ska ingå i högkostnadsskyddet med begränsad subvention från och med den 28 augusti 2015.

​Abasaglar används för behandling av diabetes mellitus. Läkemedlet innehål-ler insulin glargin som är ett långverkande insulin. Det är godkänt som biosimilar med Lantus som referensprodukt. Enligt den godkännande myndigheten EMA har Abasaglar visats ha en kvalitets-, säkerhets- och effektprofil som är jämförbar med Lantus.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har beslutat att Abasaglar ska ingå i högkostnadsskyddet från och med den 28 augusti 2015 med begränsning vid typ 2-diabetes till patienter där annan insulinbehandling inte räcker till för att nå behandlingsmålet på grund av upprepade hypoglykemier.

Beslut om Abasaglar på TLV:s webbplats
Hjälpte informationen på den här sidan dig?