Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Beslut om subvention av läkemedel Adcetris – beslut om subvention av läkemedel

Adcetris – beslut om subvention av läkemedel

Adcetris används för behandling av patienter med någon av två cancerformer av typen lymfom. Tandvårds och läkemedelsförmånsverket, TLV, har beslutat att Adcetris ska ingå i högkostnadsskyddet med begränsning.

​Adcetris används för behandling av patienter med någon av två cancerformer av typen lymfom.

Tandvårds och läkemedelsförmånsverket, TLV, har beslutat att Adcetris ska ingå i högkostnadsskyddet med begränsning från och med 21 juni 2013.

Det finns en osäkerhet kring hur det faktiska utfallet kommer att bli i den kliniska vardagen. Om användningen inte stämmer överens med användningen i de kliniska studierna, kan frågan om läkemedlets kostnadseffektivitet komma i ett annat läge. Därför förenas beslutet med villkoret att företaget ska komma in med en hälsoekonomisk analys. Analysen ska ta hänsyn till de studier som ska visa de långvariga effekterna av Adcetris och hur användningen blir i klinisk praxis.

Beslutet om Adcetris på TLV:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman