Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Beslut om subvention av läkemedel Arzerra – beslut om subvention av läkemedel

Arzerra – beslut om subvention av läkemedel

Arzerra (ofatumumab) används vid behandling av kronisk lymfatisk leukemi. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV har beslutat att Arzerra ska ingå från och med den 30 januari 2015 i högkostnadsskyddet med begränsning.

​Arzerra (ofatumumab) som används vid behandling av kronisk lymfatisk leukemi. Kronisk lymfatisk leukemi (KLL) är en typ av cancer som utgår ifrån benmärgen och de vita blodkropparna.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har beslutat att Arzerra ska ingå från och med den 30 januari 2015 i högkostnadsskyddet för behandling enbart i kombination med klorambucil. Läkemedlet ska används endast vid tidigare obehandlad kronisk lymfatisk leukemi hos patienter som inte är lämpade för fludarabinbaserad behandling och som samtidigt inte är lämpade för behandling med bendamustin.

Beslut om Arzerra på TLV:s webbplats
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman