Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Beslut om subvention av läkemedel Betmiga – beslut om subvention av läkemedel

Betmiga – beslut om subvention av läkemedel

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har beslutat att Betmiga ska ingå i högkostnadsskyddet med begränsning. Betmiga är ett läkemedel som kan användas för behandling av symtom på en överaktiv blåsa.

​Symtom vid överaktiv blåsa kan vara plötsligt behov av att tömma urinblåsan, göra det oftare än normalt eller att inte kunna styra när urinblåsan ska tömmas. Betmiga är ett läkemedel som kan användas för behandling av symtom på en överaktiv blåsa.

Det finns redan flera läkemedel inom högkostnadsskyddet, så kallade antikolinergika, som används vid dessa besvär. För de patienter som inte tål antikolinerga läkemedel finns det i dagsläget inget behandlingsalternativ. Betmiga skulle kunna utgöra ett behandlingsalternativ för dessa patienter. 

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har beslutat att Betmiga (mirabegron), depottabletter 25 mg och 50 mg, för behandling av symtom på en överaktiv blåsa ska ingå i högkostnadsskyddet med begränsning från och med den 23 maj 2013.

Beslutet om Betmiga på TLV:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman