Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Beslut om subvention av läkemedel Brilique 60 mg – beslut om subvention av läkemedel

Brilique 60 mg – beslut om subvention av läkemedel

Tandvårds och läkemedelsförmånsverket, TLV, har beslutat att Brilique 60 mg ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet från och med 30 augusti 2016.

Brilique (tikagrelor) 60 mg används tillsammans med acetylsalicylsyra (ASA) vid behov av förlängd behandling för patienter som har haft hjärtinfarkt för minst ett år sedan och löper hög risk för nya hjärt-kärlhändelser.

Effekten av långtidsbehandling med Brilique har studerats i studien PEGASUS. TLV bedömer att företaget har visat att Brilique 60 mg är ett kostnadseffektivt behandlingsalternativ för patienter som har haft en hjärtinfarkt för minst ett år sedan och som löper hög risk för ny hjärt-kärlhändelse.

Tandvårds och läkemedelsförmånsverket, TLV, har beslutat att Brilique 60 mg ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet från och med den 30 augusti 2016.

Beslut om Brilique 60 mg på TLV:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?