Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Beslut om subvention av läkemedel Brintellix – beslut om subvention av läkemedel

Brintellix – beslut om subvention av läkemedel

Brintellix är ett läkemedel som används för behandling av egentlig depression. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har beslutat att Brintellix ingår i högkostnadsskyddet med begränsning.

​Brintellix är ett läkemedel som används för behandling av egentlig depression hos vuxna.

Vid egentlig depression rekommenderas i första hand SSRI, selektiva serotoninåterupptagshämmare, som behandling.

Brintellix har visat sig vara kostnadseffektivt vid behandling av egentlig depression när patienten har behandlats med ett annat antidepressivt läkemedel men inte fortsatt behandlingen på grund av utebliven effekt eller biverkningar.

Brintellix subventioneras endast för patienter som provat, men inte uppnått behandlingsmålen med minst ett antidepressivt läkemedel och avbrutit behandlingen.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har beslutat att Brintellix ska ingå i högkostnadsskyddet med begränsning från och med den 26 november 2014.

Beslutet om Brintellix på TLV:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman