Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Beslut om subvention av läkemedel Faslodex – beslut om subvention av läkemedel

Faslodex – beslut om subvention av läkemedel

Faslodex är ett läkemedel som används vid behandling av postmenopausala kvinnor med så kallad östrogenreceptorpositiv bröstcancer där kvinnor inte tidigare fått hormonell behandling. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har beslutat att Faslodex ingår i högkostnadsskyddet.

​Bröstcancer är den i särklass vanligaste cancerformen bland kvinnor och utgör cirka 30 procent av all cancer hos kvinnor. Färre än fem procent av patienterna har vid tiden för diagnos avancerad bröstcancer. Tillståndet leder till för tidig död. Mindre än en tredjedel av patienterna med avancerad bröstcancer lever längre än fem år. Målet med behandling är därför att kontrollera sjukdomen, öka livskvaliteten och förlänga överlevnaden. Sjukdomens svårighetsgrad bedöms vara mycket hög.

Faslodex är ett läkemedel som används vid behandling av postmenopausala kvinnor med så kallad östrogenreceptorpositiv bröstcancer där kvinnor inte tidigare fått hormonell behandling. Den här typen av bröstcancer är lokalt avancerad eller spridd till andra delar av kroppen.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har beslutat att Faslodex ingår i högkostnadsskyddet från och med den 26 januari 2018.

Beslutet om Faslodex på TLV:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman