Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Beslut om subvention av läkemedel Giotrif – beslut om subvention av läkemedel

Giotrif – beslut om subvention av läkemedel

Giotrif är ett läkemedel som används för behandling av lungcancer. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har beslutat att Giotrif ska ingå i högkostnadsskyddet.

​Giotrif är ett läkemedel som används för behandling av icke småcellig lungcancer. Giotrif är godkänt för behandling av lokalt avancerad eller metastaserad icke småcellig lungcancer med mutationer av epidermal tillväxtfaktorreceptor, EGFR, som tidigare inte behandlats med annan EGFR-tyrosinkinashämmare.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har beslutat att Giotrif ska ingå i högkostnadsskyddet från och med den 25 april 2014.

Beslutet är förenat med ett villkor om att företaget senast den 1 juli 2016 ska redovisa resultat från en pågående studie och ange hur resultatet påverkar läkemedlets kostnadseffektivitet.

Beslutet om Giotrif på TLV:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman