Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Beslut om subvention av läkemedel Iclusig – beslut om subvention av läkemedel

Iclusig – beslut om subvention av läkemedel

Iclusig är ett läkemedel som används för behandling av två typer av blodcancer. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har beslutat att Iclusig ingår i högkostnadsskyddet.

​Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har beslutat att läkemedlet Iclusig ska ingå i högkostnadsskyddet från och med den 28 mars 2015.

Iclusig, ponatinib, används för behandling av två typer av blodcancer, kronisk myeloisk leukemi, KML, och Philadelphiakromosompositiv akut lymfatisk leukemi, Ph+ ALL.

TLV bedömer att medicinska behovet av Iclusig är stort. Även osäkerheten i underlaget bedöms som stor främst på grund av ett litet antal studerade patienter. Osäkerheten är som störst för de grupper med högst svårighetsgrad. Trots en mycket stor osäkerheter i underlaget, men med hänsyn tagen till den begränsade patientgruppen och en liten beräknad försäljningsvolym, finner TLV att det pris företaget begär framstår som rimlig från medicinska, humanitära och samhällsekonomiska perspektiv.

Beslutet om Iclusig på TLV:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman