Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Beslut om subvention av läkemedel Praluent – beslut om subvention av läkemedel

Praluent – beslut om subvention av läkemedel

Praluent är ett läkemedel för behandling av högt LDL-kolesterol och blandade blodfettsrubbningar. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har beslutat att Praluent ingår i högkostnadsskyddet med begränsning.

​Praluent är ett läkemedel för behandling av högt LDL-kolesterol och blandade blodfettsrubbningar. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har beslutat att Praluent ingår i högkostnadsskyddet med begränsning. Begränsningen innebär att Praluent endast ska ges till patienter som har haft hjärtinfarkt och trots optimal behandling med statin och ezetimib fortfarande har ett LDL-kolesterol från 4,0 mmol/l och över.

Praluent är en förebyggande behandling som ska användas som tillägg till kostomläggning och i kombination med andra blodfettssänkande läkemedel, eller ensamt för patienter som inte tål statiner. Förstahandsvalet vid behandling av högt skadligt kolesterol, så kallat LDL-kolesterol, är statiner.

Praluent sänker nivån av LDL-kolesterol i blodet effektivt, men det finns ännu inga studier som visar vilken förebyggande effekt Praluent har på hjärt-kärlsjuklighet och död.
Subventionen av Praluent har varit tidsbegränsad under 2017. Praluent fortsätter att ingå i högkostnadsskyddet med begränsning till och med 31 december 2018. Beslutet gäller från och med den 1 januari 2018.

Beslutet om Praluent på TLV:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?