Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Beslut om subvention av läkemedel Sancuso – beslut om subvention av läkemedel

Sancuso – beslut om subvention av läkemedel

Sancuso depotplåster används vid biverkan av kemoterapi vid cancer. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har beslutat att Sancuso ska ingå i högkostnadsskyddet med begränsning.

​Patienter som får kemoterapi drabbas ofta av illamående och kräkningar. Dessa biverkningar kan vara påfrestande för patienterna och i värsta fall leda till en sämre följsamhet till kemoterapibehandlingen. I första hand får patienter med dessa biverkningar peroral behandling. 

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har beslutat att Sancuso (granisetron) depotplåster ska ingå i högkostnadsskyddet med begränsning. Högkostnadsskyddet gäller för behandling av illamående och kräkningar, som biverkan av kemoterapi, för patienter där peroral administrering inte är lämplig. Beslutet gäller från och med den 31 januari 2014.

Beslutet om Sancuso på TLV:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman