Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Beslut om subvention av läkemedel Setofilm – beslut om subvention av läkemedel

Setofilm – beslut om subvention av läkemedel

Setofilm är ett läkemedel som används för att förhindra illamående i samband med kemoterapi, strålbehandling eller operation vid behandling av cancer. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har beslutat att Setofilm ingår i högkostnadsskyddet.

​I samband med cytostatikabehandling, strålbehandling eller efter operation kan patienten få biverkningar som illamående och kräkningar. Setofilm är ett läkemedel som kan förhindra att patienten blir illamående efter behandlingen.

Det finns idag flera alternativ inom förmånerna med samma indikationer som Setofilm. Bland de alternativ som finns är ondansetron filmdragerade tabletter det alternativ som ger lägst kostnad per behandling. Ondansetron finns även som munsönderfallande tabletter. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, bedömer att Setofilm kommer att användas av samma patientgrupp som idag behandlas med munsönderfallande tabletter.

TLV har beslutat att Setofilm (ondansetron), munsönderfallande film, för förhindrande av illamående i samband med kemoterapi, strålbehandling eller operation ingår i högkostnadsskyddet från och med den 3 september 2014.

Beslutet om Setofilm på TLV:s webbplats webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman