Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Beslut om subvention av läkemedel Tyverb – beslut om subventionering av läkemedel

Tyverb – beslut om subventionering av läkemedel

Tyverb innehåller den aktiva substansen lapatinib och används vid metastaserad HER-2 positiv bröstcancer. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har beslutat att Tyverb ingår i högkostnadsskyddet med begränsning.

​Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har beslutat att läkemedlet Tyverb ska ingå i högkostnadsskyddet med begränsning.

Läkemedlet Tyverb godkändes 2008 i kombination med kapecitabin. Under 2010 fick Tyverb en utökad indikation, i kombination med aromatashämmare, och 2013 godkändes även Tyverb i kombinationsbehandling tillsammans med trastuzumab (Herceptin). TLV:s utvärdering gäller Tyverb i kombination med trastuzumab för patienter med hormonreceptornegativ metastaserad sjukdom som har progredierat på tidigare behandling med trastuzumab i kombination med kemoterapi.

Att patienten är hormonreceptornegativ innebär att patienten inte kan behandlas med hormonterapi. Svårighetsgraden för metastaserad bröstcancer som progredierat trots behandling med trastuzumab i kombination med kemoterapi bedöms vara hög.

Företaget har jämfört kombinationsbehandlingen av trastuzumab och Tyverb med bästa understödjande behandling. TLV har konsulterat en expert inom området som verifierat att den patientgrupp som indikationen gäller behandlas med trastuzumab och Tyverb i tredje linjen. Därför anser även TLV att en jämförelse mot bästa understödjande behandling är relevant.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har beslutat att Tyverb ingår i högkostnadsskyddet från och med den 3 februari 2015.

Beslutet om Tyverb på TLV:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman