Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Beslut om subvention av läkemedel Votrient – beslut om subvention av läkemedel

Votrient – beslut om subvention av läkemedel

Votrient används för att behandla njurcellscancer. Tandsvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har beslutat att Votrient ingår i högkostnadsskyddet från och med den 11 december 2010.

​Votrient används för att behandla njurcellscancer. Det är den sjätte vanligaste cancerformen som kan leda till döden.

Votrient ingår i högkostnadsskyddet från och med den 11 december 2010.

Beslutet om Votrient från 2010 på TLV:s webbplats

2010 års villkor uppfyllda

Votrient inkluderades i läkemedelsförmånerna år 2010 med ett uppföljningsvillkor. Villkoret innebar att företaget skulle undersöka om Votrient var likvärdigt det liknande läkemedlet Sutent. Studien som företaget har genomfört visar att effekten av Votrient och Sutent är likvärdig.

Baserat på den aktuella uppföljningen anser Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, därför att läkemedlets subventionsstatus inte behöver omprövas. Beslutet gäller från och med den 7 december 2013.

Beslutet om Votrient från 2013 på TLV:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman