Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Beslut om subvention av läkemedel Xarelto – beslut om subvention av läkemedel

Xarelto – beslut om subvention av läkemedel

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har beslutat att Xarelto ska ingå i läkemedelsförmånerna med villkor.

​Xarelto är ett läkemedel som hämmar blodets koagulering. Förmaksflimmer är den vanligaste rubbningen av hjärtrytmen som förekommer hos omkring 100 000 personer i Sverige. Förmaksflimmer ökar risken för att det bildas blodproppar och innebär en årlig risk för stroke på 3–5 %. För att förhindra stroke behandlas många patienter som har förmaksflimmer och ytterligare minst en riskfaktor för stroke med läkemedel som hämmar blodets koagulering.

Villkoret för Xarelto är att lämna in ytterligare resultat från planerade och pågående studier som ska jämföras med den analys som gjorts vid subventionsbeslutet. Materialet ska komma in till TLV senast den 1 september 2015. Villkoret gäller förmaksflimmerindikationen.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har beslutat att Xarelto ingår i läkemedelsförmånerna med villkor.

Beslut om Xarelto på TLV:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?