Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Beslut om subvention av läkemedel Zytiga – beslut om subvention av läkemedel

Zytiga – beslut om subvention av läkemedel

Zytiga (abirateron) används för behandling av prostatacancer. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har beslutat att Zytiga ingår i högkostnadsskyddet.

​Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har beslutat att läkemedlet Zytiga ska ingå i högkostnadsskyddet.

Prostatacancer är den vanligaste cancerrelaterade dödsorsaken bland män med cirka 2400 dödsfall årligen. De patienter som är aktuella för behandling med Zytiga har drabbats av en hög svårighetsgrad av sjukdomen prostatacancer. Zytiga används tillsammans med läkemedlet prednisolon.

Zytiga

Zytiga är avsett för patienter vars cancer har spridit sig från prostata till andra delar av kroppen (metastaserat) och när behandling med så kallade hormonella läkemedel inte fungerar, men patienten har få eller inga symtom och ännu inte behövt behandlas med cellgift, eller när behandling med såväl hormonella läkemedel som cellgift inte fungerar.

Kliniska studier har visat att patienter levde cirka 4,5 månader längre vid behandling med Zytiga tillsammans med prednisolon jämfört med behandling med placebo tillsammans med prednisolon. Patienterna i gruppen som fick Zytiga tillsammans med prednisolon levde också längre tid innan sjukdomen förvärrades.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har beslutat att Zytiga ingår i högkostnadsskyddet från och med den 1 juni 2015.

Beslut om Zytiga på TLV:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman