Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Socialstyrelsens handböcker Om att ge eller inte ge livsuppehållande behandling

Om att ge eller inte ge livsuppehållande behandling

Om att ge eller inte ge livsuppehållande behandling är en handbok från Socialstyrelsen. Den ger en samlad beskrivning av den lagstiftning som reglerar behandlingen av patienter med livshotande tillstånd.

Om att ge eller inte ge livsuppehållande behandling

Handboken Om att ge eller inte ge livsuppehållande behandling ger en samlad beskrivning av den lagstiftning som reglerar behandlingen av patienter med livshotande tillstånd. Den ska ge stöd för såväl ledningens styrning, planering och uppföljning som hälso- och sjukvårdspersonalens dagliga arbete. Handboken är utgiven av Socialstyrelsen.

Handboken vänder sig till dem som ansvarar för och arbetar med vård av patienter med livshotande sjukdomar och skador. Den kompletterar Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:7) om livsuppehållande behandling.

Handboken på Socialstyrelsens webbplats

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:7) om livsuppehållande behandling

Hjälpte informationen på den här sidan dig?