Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Socialstyrelsens handböcker Våld – Handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer

Våld – Handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer

Våld – Handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer syftar till att ge socialtjänsten och hälso- och sjukvården vägledning på området. Den tar upp lagstiftning och förarbeten samt kunskap baserad på forskning och erfarenheter från verksamheterna. Handboken är utgiven av Socialstyrelsen.

​Den 1 oktober 2014 trädde nya föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:4) om våld i nära relationer i kraft. Författningen gäller för socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer. Syftet med den nya författningen är att höja kvaliteten i stödet till våldsutsatta barn och vuxna samt barn som bevittnat våld och att stödja våldsutövare att upphöra med våldet. De nya föreskrifterna och allmänna råden ersätter Socialstyrelsens allmänna råd (2009:22) om socialnämndens arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld.

Våld – Handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer är ett komplement till föreskrifterna och de allmänna råden om våld i nära relationer. Författningen, och således även handboken, omfattar en vidare målgrupp än de tidigare allmänna råden. Här avses vuxna kvinnor och män som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående samt barn som utsatts för eller bevittnat våld av eller mot närstående. Författningen innehåller även allmänna råd om stödet till våldsutövare.

Handboken syftar till att ge socialtjänsten och hälso- och sjukvården vägledning på området och tar upp lagstiftning och förarbeten samt kunskap baserad på forskning och erfarenheter från verksamheterna. Den innehåller även avsnitt om familjerätten och förhållandet mellan socialtjänsten och ideella föreningar.

Med föreskrifterna och de allmänna råden samt handboken vill Socialstyrelsen ge socialnämnden och vårdgivare stöd både för planering av verksamheten på en övergripande nivå och för handläggning av enskilda ärenden. Handboken riktar sig även till utförare av socialtjänst, till exempel ideella organisationer.

Våld – Handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman