Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Läkemedelsrekommendationer Depression, ångestsyndrom och tvångssyndrom hos barn och vuxna – behandlingsrekommendation

Depression, ångestsyndrom och tvångssyndrom hos barn och vuxna – behandlingsrekommendation

Depression, ångestsyndrom och tvångssyndrom hos barn och vuxna innehåller rekommendationer för läkemedelsbehandling. Viktiga budskap är att det finns effektiva behandlingar för depression och ångestsyndrom, och att symtomfrihet och återställd funktionsförmåga alltid bör eftersträvas. Kunskapsstödet är utgivet av Läkemedelsverket.

​Depression, ångestsyndrom och tvångssyndrom hos barn och vuxna – behandlingsrekommendation innehåller rekommendationer för läkemedelsbehandling vid depression och ångestsyndrom hos vuxna och barn.

Viktiga budskap är att det finns effektiva behandlingar för depression och ångestsyndrom, och att symtomfrihet och återställd funktionsförmåga alltid bör eftersträvas.

Huvudbudskap behandling av barn och unga

  • Information om barnets sjukdom med individuella råd om vad familjen kan göra själva är alltid det första steget i behandlingen. Informationen ska riktas till både barnet eller ungdomen och vårdnadshavare. Effekten ska alltid utvärderas inom ett par veckor och en plan för aktiv uppföljning skapas.
  • Läkemedelsbehandling ska ibland användas. Den är effektiv med god balans mellan nytta och biverkningar när den används vid rätt diagnos, svårighetsgrad och skede i behandlingen.

Huvudbudskap behandling av vuxna med depression

  • Både antidepressiva läkemedel och psykoterapi har påvisad effekt.
  • Om depressiva symtom återkommer återinsätts tidigare framgångsrik behandling under ytterligare ett par månader.

Huvudbudskap behandling av vuxna med ångest

  • Kognitiv beteendeterapi (KBT) bör erbjudas som ett förstahandsalternativ.
  • Bensodiazepiner rekommenderas inte och bör enbart övervägas i undantagsfall.

Huvudbudskap behandling av äldre med depression och ångestsjukdomar

  • Det saknas tillräcklig kunskap om vilka äldre patienter som svarar snabbast, bäst eller inte alls på olika antidepressiva läkemedel.
  • I brist på vetenskapligt underlag bör samma behandlingsstrategier för äldre som för övriga vuxna tillämpas med hänsyn tagen till samsjuklighet, njurfunktion och övriga läkemedel.
  • Läkemedel med kort halveringstid är att föredra. För de patienter som tar andra läkemedel är det viktigt att välja läkemedel med så lite interaktionspotential som möjligt.
  • Tät behandlingsuppföljning rekommenderas för att utvärdera effekt och biverkningar och det gäller under hela behandlingstiden. 

Depression, ångestsyndrom och tvångssyndrom hos barn och vuxna – behandlingsrekommendation är utgivet av Läkemedelsverket.

Depression, ångestsyndrom och tvångssyndrom hos barn och vuxna på Läkemedelsverkets webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?