Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar Äldre och personer med funktionsnedsättning – regiform år 2014

Äldre och personer med funktionsnedsättning – regiform år 2014

Äldre och personer med funktionsnedsättning – regiform år 2014 innehåller statistik från 2014 om antalet personer som får hemtjänst och särskilt boende, korttidsplats och permanent, för äldre och personer med funktionsnedsättning, fördelat på regiform. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

Omslagsbild till Äldre och personer med funktionsnedsättning – regiform år 2014

​Äldre och personer med funktionsnedsättning – regiform år 2014 presenterar officiell statistik om biståndsbeslutade socialtjänstinsatser till äldre och personer med funktionsnedsättning den 1 oktober 2014. Statistiken grundar sig på uppgifter som samlas in från samtliga kommuner i landet. Det rör sig om uppgifter om särskilt boende, korttidsplats och hemtjänst i ordinärt boende.

Personer 65 år och äldre

Drygt 221 600 personer som fyllt 65 år och som bodde i ordinärt boende hade hemtjänst den 1 oktober 2014 enligt kommunernas inrapportering. Det är 2 000 fler än vid förra årets insamling och motsvarar 12 procent av befolkningen i åldersgruppen. Hemtjänst inkluderar här samtliga personer som har biståndsbeslut om trygghetslarm och/eller matdistribution.

Antalet hemtjänsttimmar var drygt 5,3 miljoner under oktober månad vilket motsvarar 24,1 timmar per månad och person. Omkring 25 procent av hemtjänsttimmarna utfördes av personal som var anställd av enskilda utförare. Andelen hemtjänsttimmar utförda i enskild regi har ökat varje år sedan 2007.

Drygt 88 700 personer bodde permanent i särskilda boendeformer den 1 oktober 2014 vilket är 300 personer färre jämfört med föregående år. Av de 88 700 personerna bodde cirka 21 procent i bostäder som drevs i enskild regi. Dessa 88 700 personerna motsvarar 5 procent av befolkningen i den åldersgruppen. Den 1 oktober 2014 fick nästan 7 400 personer i åldersgruppen 65 år och äldre korttidsplats. Av dessa fick 11 procent korttidsplats som drevs i enskild regi.

Personer under 65 år med funktionsnedsättning

Nästan 21 500 personer under 65 års ålder bodde i ordinärt boende och var beviljade hemtjänst den 1 oktober 2014. Drygt 545 000 hemtjänsttimmar var beviljade under oktober månad 2014 för personer i denna målgrupp på grund av personens psykiska, fysiska eller intellektuella funktionsnedsättning. Ungefär 32 procent av hemtjänsttimmarna utfördes i enskild regi.

Över 4 000 personer mellan 0–64 år bodde permanent i särskilt boende den 1 oktober 2014, en ökning med drygt 100 personer jämfört med föregående år. Bostäder som drivs i enskild regi står för 27 procent av dessa fall.

Äldre och personer med funktionsnedsättning – regiform år 2014 är utgiven av Socialstyrelsen.

Äldre och personer med funktionsnedsättning – regiform år 2014 på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?