Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar Användningen av statsbidraget till vissa organisationer inom det sociala området 2014

Användningen av statsbidraget till vissa organisationer inom det sociala området 2014

Användningen av statsbidraget till vissa organisationer inom det sociala området 2014 redogör för den verksamhet som organisationerna som tog emot statsbidraget 2014 genomfört. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

Omslagsbild till Användningen av statsbidraget till vissa organisationer inom det sociala området 2014

​Användningen av statsbidraget till vissa organisationer inom det sociala området 2014 redogör för den verksamhet som organisationerna som tog emot statsbidraget 2014 genomfört. Uppföljningen visar bland annat att samtliga organisationer har arbetat förebyggande och socialt stödjande samt med information och opinionsbildning. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

Under 2013 fördelade Socialstyrelsen 93 302 000 kronor för år 2014 i verksamhetsbidrag till 66 organisationer inom det sociala området. Organisationerna har fått bidraget för sin sociala verksamhet inom områdena alkohol och narkotika, utsatta barn och deras familjer, motverka våld mot kvinnor, stöd till efterlevande och hälsofrämjande arbete i enlighet med förordning, 2011:1062, om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området. Många av organisationerna som har fått del av bidraget är verksamma inom flera av dessa områden. Dessutom tilldelades en organisation 172 000 kronor för att följa upp sin egen verksamhet.

Samtliga 66 organisationer som Socialstyrelsen beviljade bidrag finns med i bedömningen av 2014 års statsbidrag.De 66 organisationerna har genomfört verksamhet enligt följande:

  • 31 organisationer har rapporterat verksamhet inom området alkohol och narkotika i hög eller mycket hög utsträckning.
  • 40 organisationer har rapporterat verksamhet inom utsatta barn och deras familjer i hög eller mycket hög utsträckning.
  • 22 organisationer har rapporterat verksamhet inom området motverka våld mot kvinnor i hög eller mycket hög utsträckning.
  • 35 organisationer har rapporterat verksamhet inom området hälsofrämjande verksamhet i hög eller mycket hög utsträckning.
  • 11 organisationer har rapporterat verksamhet inom området stöd till efterlevande i hög eller mycket hög utsträckning.

Socialstyrelsens uppföljning visar att samtliga organisationer har bedrivit förebyggande och socialt stödjande arbete, informationsarbete och opinionsbildande arbete och arbete som har kommit deras lokala eller samordnande arbete till del. Majoriteten av organisationerna uppger att insatser inom informations- och opinionsbildning har varit de mest effektiva.

Användningen av statsbidraget till vissa organisationer inom det sociala området 2014 är utgiven av Socialstyrelsen.

Användningen av statsbidraget till vissa organisationer inom det sociala området 2014 på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman

 
 

 Hälsoproblem