Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar Att arbeta med Kostnad per brukare

Att arbeta med Kostnad per brukare

Att arbeta med Kostnad per brukare beskriver en metod för att beräkna kommunens kostnader för olika insatser inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning. Kunskapsstödet är utgivet av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Omslagsbild till Att arbeta med Kostnad per brukare

​Att arbeta med Kostnad per brukare beskriver en metod för att beräkna kommunens kostnader för olika insatser inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning. Kostnad per brukare, KPB, bygger på avidentifierade individdata. Det innebär att vård och service för olika typer av brukare kan sammanställas och utgöra grunden för uppföljning ur olika perspektiv. En enhetlig och gemensam standard för beräkningarna gör att det blir möjligt att jämföra kommuner med varandra.

Boken beskriver hur du lägger upp arbetet med KPB. Du får exempel på hur du kan använda uppgifterna från KPB i analysarbetet. Beroende på om du arbetar med äldreomsorg, särskilt boende, eller LSS-insatser, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, kan du se diagram och tabeller i boken som exemplifierar samt illustrerar nyttan av metoden.

I KPB kartläggs varje individs insatser. Exempelvis antal hemtjänsttimmar, trygghetslarm, matleveranser, korttidsvistelse. Insatserna kopplas ihop med det ekonomiska utfallet – då får varje insats ett pris. För att få fram KPB matchas individernas insatser ihop med priset på insatsen och med hur mycket insatser individen har. Metoden är gemensam och bygger på standardiserade principer. Det gör att kommunen kan jämföra sig med andra.

Att arbeta med Kostnad per brukare är utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Att arbeta med Kostnad per brukare på SKL:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman