Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar Att förstärka och kvalitetsutveckla stödet till våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat våld och våldsutövare – en uppföljning av 2011 års utvecklingsmedel

Att förstärka och kvalitetsutveckla stödet till våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat våld och våldsutövare – en uppföljning av 2011 års utvecklingsmedel

Att förstärka och kvalitetsutveckla stödet till våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat våld och våldsutövare redovisar hur medel från länsstyrelserna för 2011 har använts av framför allt kommuner och ideella föreningar, vilka insatser som de har genomfört och vilka målgrupper som fått del av insatserna. Rapporten är utgiven av Socialstyrelsen.

Att förstärka och kvalitetsutveckla stödet till våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat våld och våldsutövare – en uppföljning

​Kunskapsstödet Att förstärka och kvalitetsutveckla stödet till våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat våld och våldsutövare – en uppföljning av 2011 års utvecklingsmedel redovisar hur tilldelade medel från länsstyrelserna för 2011 har använts av framför allt kommuner och ideella föreningar, vilka insatser som de har genomfört och vilka målgrupper som fått del av insatserna.

Under 2011 har kommuner och ideella föreningar genomfört 637 insatser för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor, våldsutövare och barn som bevittnat våld. För 2011 beviljade länsstyrelserna medel till 260 projekt och 180 av dessa avsåg fortsättningar på projekt som beviljats medel 2010. Av landets 290 kommuner hade 238 ansökt och beviljats utvecklingsmedel eller deltagit som medsökande under 2011.

Att förstärka och kvalitetsutveckla stödet till våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat våld och våldsutövare – en uppföljning av 2011 års utvecklingsmedel är utgiven av Socialstyrelsen.

Att förstärka och kvalitetsutveckla stödet till våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat våld och våldsutövare på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman