Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar Cancerincidens i Sverige 2012 – nya diagnosticerade cancerfall år 2012

Cancerincidens i Sverige 2012 – nya diagnosticerade cancerfall år 2012

Cancerincidens i Sverige 2012 – nya diagnosticerade cancerfall år 2012 innehåller statistik om nyupptäckta cancerfall från cancerregistret. Rapporten är utgiven av Socialstyrelsen.

Cancerincidens i Sverige 2012 – nya diagnosticerade cancerfall år 2012

Cancerincidens i Sverige 2012 – nya diagnosticerade cancerfall år 2012 innehåller statistik om nyupptäckta cancerfall från cancerregistret. Rapporten visar bland annat på stora skillnader mellan grupper med olika utbildningsnivå.

Fler exempel på resultat i rapporten:
Under 2012 rapporterades 57 270 maligna tumörer för sammanlagt 54 447 personer till cancerregistret. Av dessa fick 45 413 personer en cancerdiagnos för första gången. Fördelningen mellan män och kvinnor är relativt jämn: 51 procent av tumörerna är bland män och 49 procent bland kvinnor.

Antalet tumörer har under de två senaste decennierna ökat med i genomsnitt 2,1 procent per år för män och 1,6 procent för kvinnor. Ökningen förklaras till viss del av förändring i befolkningens åldersstruktur, screening och förbättrade diagnostiska metoder men även av exponering för riskfaktorer.

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor och utgör 30,4 procent av cancer hos kvinnor. Incidensen för bröstcancer har ökat sedan 1970. Men sedan början av 2000-talet har antal kvinnor i åldern 50–64 år som under ett år får en bröstcancerdiagnos minskat successivt.

Den vanligaste cancerformen bland män är prostatacancer som svarar för 30,6 procent av fallen under 2012. Incidensen av prostatacancer har i genomsnitt ökat med 1,7 procent per år under den senaste 20-årsperioden. De senaste åren har antalet fall dock minskat. Incidensen av prostatacancer är relaterad till användningen av PSA-test i vården och således är det oklart hur incidenstrenden kommer utvecklas de kommande åren.

Cancerincidens i Sverige 2012 – nya diagnosticerade cancerfall år 2012 är utgiven av Socialstyrelsen.

Cancerincidens i Sverige 2012 – nya diagnosticerade cancerfall år 2012 på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman