Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar Cancerincidens i Sverige 2013 – nya diagnosticerade cancerfall år 2013

Cancerincidens i Sverige 2013 – nya diagnosticerade cancerfall år 2013

Cancerincidens i Sverige 2013 – nya diagnosticerade cancerfall år 2013 presenterar statistik om nyupptäckta cancerfall från cancerregistret 2013. Rapporten är utgiven av Socialstyrelsen.

Cancerincidens i Sverige 2013 – nya diagnosticerade cancerfall år 2013

​Cancerincidens i Sverige 2013 – nya diagnosticerade cancerfall år 2013 presenterar statistik om nyupptäckta cancerfall från cancerregistret 2013.

Under 2013 rapporterades 61 297 maligna, elakartade, tumörer för sammanlagt 57 830 personer till cancerregistret. Av dessa fick 47 963 personer en cancerdiagnos för första gången. Fördelningen mellan män och kvinnor är relativt jämn: 52 procent av tumörerna är bland män och 48 procent bland kvinnor.

Antalet tumörer ökar

Antalet tumörer har under de två senaste decennierna ökat med i genomsnitt 2,2 procent per år för män och 1,8 procent för kvinnor. Ökningen förklaras till viss del av förändring i befolkningens åldersstruktur, screening och förbättrade diagnostiska metoder men även av exponering för riskfaktorer.

Bröstcancer och prostatacancer vanligast

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor och utgör 31 procent av all cancer hos kvinnor. Den vanligaste cancerformen bland män är prostatacancer som svarar för 30,5 procent av fallen under 2013.

Hudcancer ökar mest

Malignt melanom och övrig hudcancer, utom basalcellscancer, utgör sammanlagt 16 procent av alla cancerfall. Hudcancer är den näst vanligaste cancerformen och den som ökar mest. Under 2013 fick 2 453 kvinnor och 3 254 män en hudcancerdiagnos. Den årliga procentuella ökningen av antalet rapporterade maligna hudcancertumörer var 6,5 procent för kvinnor och 4,9 procent för män.

Cancerincidens i Sverige 2013 – nya diagnosticerade cancerfall år 2013 är utgiven av Socialstyrelsen.

Cancerincidens i Sverige 2013 – nya diagnosticerade cancerfall år 2013 på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman