Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar Cancerincidens i Sverige 2014 – nya diagnosticerade cancerfall år 2014

Cancerincidens i Sverige 2014 – nya diagnosticerade cancerfall år 2014

Cancerincidens i Sverige 2014 – nya diagnosticerade cancerfall år 2014 presenterar statistik om förekomsten av cancer i Sverige från det svenska cancerregistret. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

Omslagsbild till Cancerincidens i Sverige 2014 – nya diagnosticerade cancerfall år 2014

​Cancerincidens i Sverige 2014 – nya diagnosticerade cancerfall år 2014 presenterar statistik om förekomsten av cancer i Sverige från det svenska cancerregistret. Rapporten innehåller främst uppgifter för år 2014 men även för perioden 1970–2014.

Under 2014 rapporterades 64 555 maligna tumörer för sammanlagt 60 524 personer till cancerregistret. Av dessa fick 50 072 personer en cancerdiagnos för första gången. Fördelningen mellan män och kvinnor är relativt jämn, 52 procent av tumörerna är bland män och 48 procent bland kvinnor.

Antalet tumörer har under de två senaste decennierna ökat med i genomsnitt 2,4 procent per år för män och 2 procent för kvinnor. Ökningen förklaras till viss del av förändring i befolkningens åldersstruktur, screening och förbättrade diagnostiska metoder men även av exponering för riskfaktorer.

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor och utgör 31 procent av all kvinnlig cancer. Incidensen för bröstcancer har ökat sedan 1970. Antal kvinnor i åldern 50–64 år som under ett år får en bröstcancerdiagnos har dock sedan början av 2000-talet en nedåtgående trend. Den vanligaste cancerformen bland män är prostatacancer som svarar för 33 procent av fallen under 2014. Incidensen för prostatacancer har varierat kraftigt under de senaste två decennierna. Även om det skett en kraftig uppgång de senaste två åren är trenden på 10 års sikt avtagande.

Cancerincidens i Sverige 2014 – nya diagnosticerade cancerfall år 2014 är utgiven av Socialstyrelsen.

Cancerincidens i Sverige 2014 – nya diagnosticerade cancerfall år 2014 på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman