Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar

 

 
 

 Statistik och uppföljningar

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  Nästa »
 

 Om statistik och uppföljningar

 

​Statistik är sammanställning i numerisk form, vanligen presenterade i tabeller och diagram. Uppföljning är granskning av insamlad information i syfte att ge en saklig och värderingsfri överblick över hur något har utvecklats och för att vid behov kunna vidta korrigerande eller kompletterande insatser.

Exempel på statistiskt kunskapsstöd är Hjälpmedelsinstitutets (HI) sammanställningar inom hjälpmedelsområdet. Statistiken innehåller bland annat inköpskostnader och förskrivningar inom hjälpmedelsverksamheten och om möjligt uppdelat på ålder och kön.

En uppföljning kan exempelvis uppmärksamma tillämpning, effekt och kännedom om lagändringar hos patienter, personal och inom hälso- och sjukvårdsverksamheterna.