Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar Hälso- och sjukvårdsbarometern 2018

Hälso- och sjukvårdsbarometern 2018

Rapporten Hälso- och sjukvårdsbarometern 2018 ger en bild av befolkningens syn på svensk hälso- och sjukvård. Rapporten visar bland annat att åtta av tio invånare anser att de har tillgång till den hälso- och sjukvård som de behöver. Rapporten är utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Omslag: Hälso- och sjukvårdsbarometern 2018

​Åtta av tio invånare i Sverige anser sig ha tillgång till den hälso- och sjukvård som de behöver. Andelen har sjunkit något under 2018 jämfört med föregående år. Samtidigt är det en lägre andel, än tidigare år, som har förtroende för hälsocentraler, vårdcentraler och sjukhus. Det är även färre som uppger att de anser att väntetiderna är rimliga.

Hälso- och sjukvårdsbarometern är en årlig nationell undersökning som avser att fånga befolkningens syn på svensk hälso- och sjukvård. Syftet med undersökningen är att fånga attityder, förväntningar och erfarenheter hos tidigare, nuvarande och framtida patienter och närstående.

Målet är att resultaten ska fungera som underlag för uppföljning och förbättringsarbete i svensk hälso- och sjukvård, såväl lokalt som nationellt. Att följa upp befolkningens förtroende, upplevelse av tillgång till sjukvård och inställningar i olika frågor är en viktig del för att kunna föra en demokratisk dialog och identifiera förbättringsområden.

Hälso- och sjukvårdsbarometern 2018 på SKL:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?