Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar Hjälpmedel på lika villkor – kartläggning av landstingens och regionernas tillhandahållande av hjälpmedel

Hjälpmedel på lika villkor – kartläggning av landstingens och regionernas tillhandahållande av hjälpmedel

Hjälpmedel på lika villkor – kartläggning av landstingens och regionernas tillhandahållande av hjälpmedel är en undersökning av hur reglerna ser ut i landstingen och om människor får de hjälpmedel som de behöver. Kartläggningen är utgiven av Myndigheten för delaktighet, MFD.

​Hjälpmedel på lika villkor – kartläggning av landstingens och regionernas tillhandahållande av hjälpmedel är en undersökning av hur reglerna ser ut i landstingen och om människor får de hjälpmedel som de behöver.

Undersökningen har haft två syften, dels att kartlägga regionala variationer vad gäller regler och avgifter för hjälpmedel i de olika landstingen, dels att testa och utveckla en metod för att analysera villkoren i landstingen.

Kartläggningen visar att det är förhållandevis stora regionala skillnader i villkoren för att få hjälpmedel. Reglerna för förskrivning är inte likadana överallt, avgifterna som tas ut av hjälpmedelsanvändarna är olika i de olika landstingen och landstingen bestämmer själva vad de ska prioritera. Kartläggningen visar också att hjälpmedelssystemet inom Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, är komplext.

Hjälpmedel på lika villkor – kartläggning av landstingens och regionernas tillhandahållande av hjälpmedel är utgiven av Myndigheten för delaktighet, MFD.

Hjälpmedel på lika villkor – kartläggning av landstingens och regionernas tillhandahållande av hjälpmedel på MFD:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?