Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Hjärtinfarkter 1987–2010

Hjärtinfarkter 1987–2010 är en statistisk sammanställning från Socialstyrelsen. Rapporten visar att dödligheten i hjärtinfarkt har minskat kraftigt.

Hjärtinfarkter 1987–2010

Hjärtinfarkter 1987–2010 är en statistisk sammanställning från Socialstyrelsen som visar att dödligheten i hjärtinfarkt har minskat kraftigt. Det beror både på att färre insjuknar i hjärtinfarkt och att fler av de drabbade överlever. Socialstyrelsens hjärtinfarktstatistik bygger på både dödsorsaksregistret och patientregistret.

Hjärtinfarkt är ett starkt köns- och åldersrelaterat hälsoproblem. Om man tar hänsyn till ålder är risken för män att drabbas eller avlida av akut hjärtinfarkt ungefär dubbelt så stor som för kvinnor. Antalet nya fall av akut hjärtinfarkt ökar snabbt med stigande ålder. För män var den år 2010 drygt fyra gånger högre för åldersgruppen 70–74 jämfört med gruppen 50–54. Bland kvinnor hade den äldre åldersgruppen nästan sju gånger större antal fall av akut hjärtinfarkt.

Hjärtinfarkter 1987–2010 på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman