Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar Insatser år 2011 för vuxna personer med missbruks- och beroendeproblem och för övriga vuxna

Insatser år 2011 för vuxna personer med missbruks- och beroendeproblem och för övriga vuxna

I Insatser år 2011 för vuxna personer med missbruks- och beroendeproblem och för övriga vuxna redovisas statistik om tvångsvård och frivilliga insatser för personer med missbruks- och beroendeproblem och för övriga vuxna i socialtjänsten år 2011. Rapporten är utgiven av Socialstyrelsen.

Omslag till Insatser år 2011 för vuxna personer med missbruks- eller beroendeproblem och för övriga vuxna

​I Insatser år 2011 för vuxna personer med missbruks- och beroendeproblem och för övriga vuxna redovisas statistik över socialtjänstens insatser för vuxna personer med missbruks- och beroendeproblem samt övriga vuxna år 2011. Den innehåller uppgifter om de insatser som är individuellt behovsprövade och som beslutats enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL, eller lagen om vård av missbrukare i vissa fall (1988:870), LVM. De insatser socialtjänsten ger utan biståndsbeslut ingår inte.

Statistiken omfattar alla Sveriges kommuner. De uppgifter som redovisas avser mätdagen den 1 november eller hela året 2011.

Insatser år 2011 för vuxna personer med missbruks- och beroendeproblem och för övriga vuxna är utgiven av Socialstyrelsen.

Insatser år 2011 för vuxna personer med missbruks- och beroendeproblem och för övriga vuxna på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?