Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar Kommun- och enhetsundersökningen, vård och omsorg om äldre 2014 – nationella resultat, metod och indikatorer

Kommun- och enhetsundersökningen, vård och omsorg om äldre 2014 – nationella resultat, metod och indikatorer

Kommun- och enhetsundersökningen, vård och omsorg om äldre 2014 – nationella resultat, metod och indikatorer redovisar resultaten av en kommun- och enhetsundersökning som Socialstyrelsen genomfört 2014. Rapporten är utgiven av Socialstyrelsen.

Kommun- och enhetsundersökningen, vård och omsorg om äldre 2014 – nationella resultat, metod och indikatorer

Kommun- och enhetsundersökningen, vård och omsorg om äldre 2014 – nationella resultat, metod och indikatorer redovisar resultaten av en kommun- och enhetsundersökning som Socialstyrelsen genomfört 2014.
Undersökningen ger underlag till Äldreguiden som riktar sig till allmänheten och till öppna jämförelser som används som underlag för verksamhetsutveckling.

Totalt har 90 procent av kommunerna, 86 procent av hemtjänsterna och 94 procent av de särskilda boendena deltagit i undersökningen.

Några av resultaten i rapporten är följande:

  • Varje heltidsanställd biståndshandläggare i kommunerna har i genomsnitt ansvar för 134 personer som är 65 år eller äldre. Antalet personer per handläggare varierar från 46 till 290 personer. Vid tiden för den föregående undersökningen omfattade ansvaret i genomsnitt 161 personer.
  • Det är 40 procent av kommunerna som anger att de kan garantera att den som använder sitt trygghetslarm får kontakt med någon som kan hjälpa dem inom en viss tid. Det kan till exempel vara personal inom äldreomsorgen eller på en larmcentral, beroende på hur kommunerna organiserar denna tjänst.
  • Samtliga hemtjänstverksamheter bör ha rutiner som beskriver hur hemtjänstpersonalen ska agera om de misstänker att en äldre person är undernärd eller felnärd. Årets undersökning visar att 83 procent av verksamheterna har sådana rutiner. Det är en ökning jämfört med föregående undersökning då 77 procent av enheterna svarade att de hade detta.
  • I särskilt boende har 77 procent av de äldre en aktuell genomförandeplan som beskriver personens önskemål och behov i samband med måltid. Samtliga personer bör ha en individuell plan för detta.
  • Enligt undersökningen har 78 procent av personerna i särskilt boende problem med urinläckage. Av dessa saknar 50 procent en aktuell basal utredning, trots att samtliga personer med urinläckage bör ha en utredning som identifierar bakomliggande orsaker och utesluter medicinska skäl till varför detta förekommer.
  • I år var första gången som undersökningen omfattade frågor om hemsjukvård som ges enligt 18 § HSL. Resultaten tyder på brister i kontakterna mellan de olika aktörerna (kommunens hälso- och sjukvård, hemtjänstenheter och lands-tingens primärvård). Bristerna gäller samverkan mellan landsting och kommun men också mellan hemtjänsten och personalen i den kommunaliserade hemsjukvården.

Kommun- och enhetsundersökningen, vård och omsorg om äldre 2014 – nationella resultat, metod och indikatorer är utgiven av Socialstyrelsen.

Kommun- och enhetsundersökningen, vård och omsorg om äldre 2014 – nationella resultat, metod och indikatorer på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?