Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar Läkemedelsgenomgångar – En uppföljning och utvärdering av Socialstyrelsens föreskrifter om läkemedelsgenomgångar i 11 kap. HSLF-FS 2017:37

Läkemedelsgenomgångar – En uppföljning och utvärdering av Socialstyrelsens föreskrifter om läkemedelsgenomgångar i 11 kap. HSLF-FS 2017:37

Rapporten Läkemedelsgenomgångar visar resultaten av en utvärdering av Socialstyrelsens föreskrifter om läkemedelsgenomgångar och hur de kan bidra till en god läkemedelsanvändning. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

Omslag: Läkemedelsgenomgångar – En uppföljning och utvärdering av Socialstyrelsens föreskrifter om läkemedelsgenomgångar

​Rapporten Läkemedelsgenomgångar – En uppföljning och utvärdering av Socialstyrelsens föreskrifter om läkemedelsgenomgångar i 11 kap. HSLF-FS 2017:37 presenterar resultat från en samlad utvärdering av Socialstyrelsens föreskrifter om läkemedelsgenomgångar.

Sammantaget ger utvärderingen en helhetsbild av hur föreskrifterna fungerar som styrmedel, och av vad som skulle kunna förändras och utvecklas i föreskrifterna för att de i förlängningen ytterligare ska bidra till att förbättra läkemedelsanvändningen bland äldre personer.

Utvärderingens huvudsakliga slutsatser

Utvärderingen visar att det kan finnas skäl att genomföra förändringar i föreskrifterna om läkemedelsgenomgångar i 11 kap. HSLF-FS 2017:37. Vid sådan översyn av föreskrifterna bör följande potentiella ändringar utredas vidare:

  • Att se över bestämmelserna om enkla läkemedelsgenomgångar och bland annat utreda möjligheten att ta bort begränsningen med avseende på ålder och antal läkemedel och att tydliggöra läkarens ansvar att genomföra en enkel läkemedelsgenomgång vid varje ordination av läkemedel, samt vid andra behandlingssituationer där det bedöms lämpligt.
  • Att tydliggöra på vilket sätt en fördjupad läkemedelsgenomgång särskiljer sig från en enkel avseende bland annat innehåll och ambitionsnivå.
  • Att ersätta kravet på att genomföra enkel läkemedelsgenomgång med en fördjupad vid inflyttning och årligen i en sådan boendeform som avses i 12 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen.

Läkemedelsgenomgångar – En uppföljning och utvärdering av Socialstyrelsens föreskrifter om läkemedelsgenomgångar i 11 kap. HSLF-FS 2017:37 på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman