Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar Målnivåer för diabetesvård – uppföljning och översyn

Målnivåer för diabetesvård – uppföljning och översyn

Målnivåer för diabetesvård – uppföljning och översyn visar resultatet av en uppföljning och översyn av målnivåer för diabetesvården. Kunskapsstödet visar på positiva resultat för vissa av målnivåerna och trenderna tyder på en stadig förbättring. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

Målnivåer för diabetesvård – uppföljning och översyn

​Socialstyrelsen fastställer målnivåer för indikatorer inom de nationella riktlinjerna. Målnivåerna anger hur stor andel i en patientgrupp som bör komma i fråga för en viss behandling eller annan vårdåtgärd. Målnivåerna ger hälso- och sjukvården tydliga kvalitetsmål att arbeta mot samt bidrar till att patienter får en god och jämlik vård enligt hälso- och sjukvårdslagens intentioner.

Socialstyrelsen har nu genomfört en första uppföljning och översyn av de nationella målnivåerna för diabetesvård. Syftet är att följa upp landstingens och regionernas arbete med att nå de fastställda målnivåerna. Målnivåerna behöver utvärderas regelbundet och justeras om det visar sig att de ligger alltför högt eller lågt i förhållande till önskvärd nivå eller när kunskapsläget inom området förändras.

Socialstyrelsen har genomfört den första uppföljningen och översynen av målnivåerna för diabetesvården. Den visar på positiva resultat för vissa av målnivåerna och trenderna tyder på en stadig förbättring. Men vissa landsting och regioner behöver lägga ytterligare kraft på att i ännu högre grad nå målnivåerna för en god och jämlik diabetesvård.

Målnivåer för diabetesvård – uppföljning och översyn är utgivet av Socialstyrelsen.

Målnivåer för diabetesvård – uppföljning och översyn på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman