Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar Nationell utvärdering – vård och omsorg vid demenssjukdom 2014 – indikatorer och underlag för bedömningar

Nationell utvärdering – vård och omsorg vid demenssjukdom 2014 – indikatorer och underlag för bedömningar

Nationell utvärdering – vård och omsorg vid demenssjukdom 2014 – indikatorer och underlag för bedömningar innehåller alla resultat från den nationella utvärderingen av vården och omsorgen till personer med demenssjukdom. Rapporten är utgiven av Socialstyrelsen.

Nationell utvärdering – vård och omsorg vid demenssjukdom 2014 – indikatorer och underlag för bedömningar

​Nationell utvärdering – vård och omsorg vid demenssjukdom 2014 – indikatorer och underlag för bedömningar innehåller samtliga resultat från den nationella utvärderingen av vården och omsorgen till personer med demenssjukdom. Kunskapsstödet innehåller också en utförligare beskrivning av metoden.

Utvärderingen visar bland annat följande:

  • De nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom som publicerades 2010 har fått ett stort genomslag, både inom landstingen och inom kommunerna.
  • I de flesta landsting och kommuner finns vårdprogram eller andra riktlinjer, som beskriver hur vården och omsorgen om personer med demenssjukdom ska utformas.
  • Man har genomfört omfattande satsningar på utbildning, och många verksamheter deltar idag i de kvalitetsregister som finns inom området. Begreppet personcentrerad omvårdnad, som är centralt i de nationella riktlinjerna, har fått ett stort genomslag i verksamheter som arbetar med personer med demenssjukdom.

Utvärderingen visar att det finns brister när det gäller utredning, behandling och de omvårdnads- och omsorgsinsatser som ges. Skillnaderna i landet är stora, till exempel när det gäller vilka utredningsmetoder som används, i vilken utsträckning läkemedel förskrivs och vilka insatser kommunerna kan erbjuda till personer med demenssjukdom.

Nationell utvärdering – vård och omsorg vid demenssjukdom 2014 – indikatorer och underlag för bedömningar är utgiven av Socialstyrelsen.

Nationell utvärdering – vård och omsorg vid demenssjukdom 2014 – indikatorer och underlag för bedömningar på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?